FANDOM


Puhekuoro on lyhyt tekniikka, joka on omiaan luomaan merkityksiä hyvin hajanaiselle kertomukselle tai ajatusvyyhdille, joka kaipaa tiivistystä. Puhekuorossa keskiössä on puhe, ja fyysinen ilmaisu tulisi olla minimissään, että yleisö voi keskittyä puheeseen. Puhekuorossa muusikko ei soita.

Tekniikan kulku:Muokkaa

Ohjaaja kysyy yleisöstä jotain, joka nostaa hajanaista pohdintaa. Ohjaaja sanoo: “Tehdään (etunimen) pohdinta puhekuorona. Katsotaan.” Näyttelijät nousevat ylös. Keskimmäiset näyttelijät neljästä nappaavat tuolinsa ja vievät ne parin askeleen verran eteenpäin, istuutuen niihin. Reunalla olevat näyttelijät asettuvat istuvien näyttelijöiden taakse. Näyttelijät ottavat impulssinsa kerrotusta. Kun ensimmäinen alkaa puhua, muut seuraavat. Puhekuorossa voi toistaa ja varioida sitä, mitä muut kertovat ja myös jatkaa assosioiden puhevirtaa. Puhekuorossa edetään assosioiden asiasta toiseen ja yritetään, kuten kuorossa, saada mahdollisimman kattavasti kerrottu käsiteltyä ja pohdittua. Kuka tahansa kuorosta voi antaa seuraavan impulssin. Kun kaikki näyttelijöiden mielestä tarpeellinen on puhuttu, näyttelijät hiljenevät ja jäävät stilliin ja palauttavat tarinan kertojalle aplodien aikana. Ohjaaja saattaa tässä vaiheessa vielä varmistaa kertojalta, tavoittiko ryhmä kertojan tarkoituksen, jos se hänen mielestään kaipaa vahvistusta.

Muistettavaa tekniikasta:Muokkaa

Näyttelijälle:Muokkaa

Puhekuoro on assosiaatiovirtaa, jossa tyhjä pää auttaa. Tartu edellisen kertomukseen ja jatka sitä, assosioi rohkeasti! Yritä pysyä mahdollisimman paikallasi ja olla käyttämättä kehoasi ilmaisussa, että yleisön huomio keskittyy puheeseen.

Ohjaajalle:Muokkaa

Puhekuoro on hyvin staattinen tekniikka, joka palvelee lähinnä kertomuksia, jossa pohdiskellaan hajanaisesti erinäisiä kysymyksiä. Voit harjoituttaa puhekuoroa erilaisilla tarinankerrontaharjoitteilla, joissa näyttelijät ovat mahdollisimman “tyhjäpäinä” ja joutuvat assosioimaan sekä jatkamaan toisen kertomusta. Erilaiset assosiaatioharjoitteet auttavat myös.

Muusikolle:Muokkaa

Puhekuoroa ei yleensä tueta musiikilla, mutta jos ryhmä niin haluaa, voi muusikko osallistua puhekuoroon myös assoioimalla ja puhumalla, esimerkiksi silloin, jos näyttelijöitä on vain kolme paikalla.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.