FANDOM


Tarinateatteritekniikat jaetaan usein lyhyisiin ja pitkiin tekniikoihin. Lyhyet tekniikat viittaavat tekniikohin, joita käytetään tarinateatteriesityksen alkuvaiheessa, kun kertojat kertovat lyhyemmin omista kokemuksistaan yleisöstä. Pitkät tekniikat viittaavat tekniikoihin, joita käytetään yleensä esityksen jälkimmäisellä puolella, kun kertojat kertovat pidempiä tarinoita kertojan tuolista käsin. Molempia kuitenkin käytetään molemmissa osissa tarpeen mukaan. 

Pitkiä tekniikoita, jotka tulevat tähän Wikiin:

Tarina

Tarina-aura

Päähenkilö ja kuoro

Osissa