FANDOM


Patsaskertomus on tekniikka, jossa tarina jaetaan kohtauksiin ja kohtaukset esitetään ohjaajan nimeäminä patsaina. Patsaskertomus on usein lyhyempi tapa esittää kuin Tarina-tekniikka, ja se tiivistää kertojan tarinaa sekä antaa sille selkeät raamit. Patsaskertomus valitaan yleensä sellaisiin tarinoihin, joiden tapahtumat sijoittuvat selkeästi aikajanalle. Patsaskertomusta käytetään usein myös silloin, kun esitys on lyhyiden tekniikoiden vaiheessa, mutta joku kertoo pidemmän tarinan.

Tekniikan kulkuMuokkaa

Ohjaaja haastattelee yleisöä, ja joltain kertojalta kumpuaa tarina. Ohjaaja sanoo: "Tehdään [kertojan nimi] tarina patsaskertomuksena. Katsotaan." Näyttelijät nousevat pystyyn ja muusikko valmistautuu. Ohjaaja nimeää ensimmäisen kohtauksen. (Esim. "Kohtaus 1. Olli herää aamulla ja tuntee olonsa kärttyisäksi.") Muusikko soittaa sen aikaa, kun näyttelijät asettuvat patsaaseen. Riippuen ryhmän tavasta tehdä, ryhmä joko tekee pelkästään kertojan näkökulmasta (kaikki tekevät Ollia) tai ryhmä voi myös kuvittaa tarinaa muilla tarinan henkilöillä tai muuten oleellisesti tarinaan liittyvillä asioilla. Näyttelijöiden asetettua patsaaseen ohjaaja sanoo toisen kohtauksen. (Esim. "Kohtaus 2. Olli näkee, että kissa on pissannut sohvalle.") Muusikko soittaa jälleen väliin ja näyttelijät asettuvat uuteen kohtaukseen. Näin jatketaan, kunnes päästään tarinan loppuun asti. Halutessaan ohjaaja voi varmistaa, näkikö kertoja tarinansa, ja jäikö jotain oleellista puuttumaan.

MuistettavaaMuokkaa

OhjaajalleMuokkaa

  • Patsaskertomus on hyvä ja ytimekäs tapa esittää tarinoita. Mieti, mikä oli tarinan ydin ja yritä saada se tulemaan esiin valituissa kohtauksissasi.
  • Pidä hyvä rytmi kohtauksissa. On turha odotella liikaa sen jälkeen, kun näyttelijät ovat asettuneet patsaaseen.
  • Sopikaa ryhmänne kanssa, teettekö vain päähenkilön näkökulmasta vai tuotteko muutakin patsaisiin. Tästä on eri variaatioita.

NäyttelijälleMuokkaa

  • Yritä kiinnittää huomiota siihen, mitä muut tekevät, että voit tehdä päätöksen omasta asennostasi kuvasta sen perusteella, mitä se tuo kokonaisuuteen. Haluatko vahvistaa jotain, tai tuoda mahdollisesti jotain uutta?
  • Paikallaan olevat patsaat ilmaisevat vähemmän kuin liikkuvat. Huolehdi siitä, että asentosi kertoo riittävästi.

MuusikolleMuokkaa

  • Patsaskertomus on vähän kuin elokuva. Jos löydät yhtenäisen, tarinaan sopivaan teeman, toimii se usein mainiosti.
  • Kiinnitä huomiota jokaisen kohtaukseen ja niiden eroihin, ja yritä tuoda niitä esiin soitossasi.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.