FANDOM


Parit / ristiriita on lyhyt tekniikka, jonka avulla tarkastellaan tilanteita kertojan elämästä, jossa hänellä on ristiriitaisia ajatuksia jonkun asian suhteen. Ajatukset eivät välttämättä ole vastakohtaisia, mutta vetävät selkeästi eri suuntiin. Tyypillinen ristiriita olisi esimerkiksi uran ja perheen välillä; kertoja haluaisi panostaa perheeseensä ja vapaa-aikaan, mutta samaan aikaan ura kutsuu ja panostus perheeseen saattaisi haitata tätä. Ristiriidassa yritetään tuoda esiin eri puolia molemmista tahtotiloista ja välttää "eipäs-juupas"-väittelyä. Tekniikasta on kaksi yleisesti käytössä olevaa versiota, joista toinen on fyysisempi ja toinen enemmän puhetta. Molempia on hyvä harjoitella, sillä vaikka esityksissä tehtäisiin fyysistä ristiriitaa, on hyvä harjoitella sanailua.

Tekniikan kulkuMuokkaa

Kun esityksen teemaan on ensin lämmittäydytty ja päästy vähän käsittelemään sitä, on usein hyvä hetki alkaa tutkia teemaan liittyviä eri puolia. Ohjaaja voi tiedustella yleisöltä esimerkiksi, tuleeko teemasta mieleen tilanteita tai tarinoita, joihin liittyy ristiriitaisia tunteita. Kun jollain kertojalla herää tällainen tarina, ohjaaja haastattelee häntä ja yrittää kertojan kanssa tutkia eri puolia ristiriidasta, että näyttelijät saisivat riittävästi materiaalia. Sitten ohjaaja sanoo: "Tehdään [kertojan nimi] tarina ristiriitana (tai pareina), joista toinen puoli haluaisi panostaa perheeseen ja toinen uraan. Katsotaan." 

Tässä vaiheessa muusikko alkaa soittaa. Muusikko soittaa, kunnes ensimmäinen pari aloittaa. Laidassa olevat näyttelijät ottavat ison askeleen eteen ja keskellä olevat näyttelijät ottavat ison askeleen sivulle, laidassa olevien näyttelijöiden taakse. Ryhmä voi päättää, sovitaanko etukäteen, kumpi on kumpi puoli. Usein takana oleva näyttelijä kuiskaa edessä olevalle, kumman hän ottaa, ja edessä oleva ottaa toisen. Tekniikka tehdään katsomon lukusuunnassa, ensin yleisön suunnasta vasemmalla oleva pari ja sitten oikea.

Versio 1 (fyysinen):Muokkaa

Samaan aikaan, kun näyttelijät tuovat eri puolia ristiriidasta ilmi, heillä on myös fyysinen yhteys. He saattavat kamppailla tilasta tai olla muuten vastakohtaisia (esim. toinen on äärimmäisen veltto ja toinen joutuu jatkuvasti nostamaan toista pystyyn). On tärkeää, että molemmat puhuvat "minä"-muodossa, molemmat ovat saman kertojan eri puolia. Näyttelijän tulisi pyrkiä tuomaan monipuolisesti omaan kantaansa liittyviä argumentteja esiin. Näyttelijät löytävät yhteisen lopetuksen ja jäävät stilliin, minkä jälkeen muusikko soittaa, ja sitten seuraava pari aloittaa. He toimivat samoin kuin ensimmäinen pari, ja muusikko soittaa vielä tekniikan loppuun.

Versio 2 (sanallinen):Muokkaa

Tässä versiossa näyttelijät ovat seläkkäin ja kääntyvät tähän asentoon jo ennen kuin aloittavat. Se puoli, joka on kasvot yleisöön päin, puhuu ja argumentoi omaa puoltaan. Sanallisessa versiossa usein ristiriidan eri puolet tulevat selkeämmin esiin, mutta siitä samaan aikaan puuttuu jotain esteettistä dynamiikkaa, jonka fyysistäminen tekee. Muusikko soittaa tässäkin ennen aloitusta, ensimmäisen parin lopetettua ja toisen parin lopetettua.

MuistettavaaMuokkaa

NäyttelijälleMuokkaa

Ristiriidan on hyvin helppo ajautua eipäs-juupas -väittelyksi sen fyysisen luonteen takia. Tässä tekniikassa olisi olennaista, että pyritään tuomaan eri näkökulmia esiin, EI väittelemään. Haastetta tuo se, että kehot ovat tietynlaisessa kamppailussa, ja samaan aikaan pitäisi pystyä ajattelemaan asioita monelta kannalta. Yksi hyvä vinkki on ottaa parin puheesta joku sana ja laittaa se täysin uuteen kontekstiin. Näin keskustelu pysyy raikkaana, eikä muutu tylsäksi väittelyksi. (N1: "Mun pomo sanoi, että mulla on hyvät mahdollisuudet päästä eteenpäin mun uralla." N2: "Miten mä loisin mun lapsille hyvät mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä ihmisinä?" "Mun urakehitys tuntuu tyssäänneen ihan täysin." Jne.)

Ohjaajalle

Ohjaajan on tärkeää saada kertojalta lisätietoa ristiriidan eri puolista, että näyttelijöillä on materiaalia, minkä kanssa työskennellä. Jos näyttelijöillä ei ole tarpeeksi materiaalia, tapahtuu paljon veikkaamista ja saatetaan helposti mennä metsään.

MuusikolleMuokkaa

Vaikka tekniikassa soitetaan sekä alussa, keskellä että lopussa, voi muusikko säestää myös eri puolia. Tyypillinen teatterillinen tehokeino on löytää molemmille puolille omat tunnusmelodiansa, joita voi soittaa säestämään heidän puhettaan.