FANDOM


Tarinateatteritekniikat jaetaan usein lyhyisiin ja pitkiin tekniikoihin . Lyhyet tekniikat viittaavat tekniikohin, joita käytetään tarinateatteriesityksen alkuvaiheessa, kun kertojat kertovat lyhyemmin omista kokemuksistaan yleisöstä käsin. Pitkät tekniikat viittaavat tekniikoihin, joita käytetään yleensä esityksen jälkimmäisellä puolella, kun kertojat kertovat pidempiä tarinoita kertojan tuolista käsin. Molempia kuitenkin käytetään molemmissa osissa tarpeen mukaan. 

Lyhyitä tekniikoita, jotka tulevat tähän Wikiin:

  • Ketju
  • Helminauha
  • Tanssi- tai liikeimprovisaatio
  • Neljä tasoa
  • Vapaa improvisaatio
  • Union Jack
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.