FANDOMLause

Lause on tekniikka, jota käytetään tiivistämään ajatuksia tai tuntemuksia yhteen, kertojan sanomaan lauseeseen. Lause valitaan usein tekniikaksi, kun jotain asiaa on vaikea hahmottaa selkeästi tunteena tai tarinana, tai jos halutaan herättää ajatuksia jostain teemasta. Lausetta esitetään liikkeen ja äänen avulla, ja näyttelijöiden tekemät valinnat niin lauseenosan kuin liikkeen osalta antavat lauseelle painoja ja merkityksiä, ja voivat näyttää lauseen monesta näkökulmasta. Lauseen ytimessä on se, miten kertoja lauseen sanoo, ja mitä se kertojalle merkitsee.

Tekniikan kulku:

Ohjaaja keskustelee yleisön kanssa, ja pyytää jotakuta yleisöstä tiivistämään ajatuksensa jostain asiasta lauseeksi.  Kyseinen henkilö sanoo ohjaajalle lauseen, esim. "Parisuhde on kuin trapetsitaitelua - kun se sujuu, se näyttää helpolta." Ohjaaja varmistaa kertojan nimen, ja sanoo "Tehdään [nimi tähän] lause "Parisuhde on kuin trapetsitaitelua - kun se sujuu, se näyttää helpolta.". Katsotaan." Muusikko aloittaa soittamisen ja näyttelijät nousevat pystyyn yhtäaikaa. Jokainen näyttelijä valitsee lauseesta yhden toistettavan sanan, tavun tai sanaparin päänsä sisällä. Näyttelijät tulevat yksitellen lavalle ja muodostavat pysähtyneen alkukuvan. Muusikko lopettaa hetkeksi soittamisen, ja alkaa sitten soittaa uudestaan. Näyttelijät alkavat tehdä liikettä ja toistaa omaa sanaansa, tavuaan tai sanapariaan, ja he voivat myös varioida toistotapaansa - toistaa kovaa, hiljaa, hitaasti, nopeasti. Tärkeää on, että näyttelijät eivät muodosta kakofoniaa, jossa kaikki puhuvat toistensa päälle. Muusikko ja näyttelijät lopettavat yhtä aikaa.  Ohjaaja saattaa tässä vaiheessa vielä varmistaa kertojalta,  näkikö kertoja lauseensa, jos se hänen mielestään kaipaa vahvistusta.

Muistettavaa tekniikasta:

Näyttelijälle:

  • Lauseessa on tärkeää poimia kertojan asenne ja tunne lausetta kohtaan. Miten hän sen sanoo, ja mitä hän sillä tarkoittaa?
  • Tekniikkaan saa lisää esteettistä syvyyttä, jos näyttelijät käyttävät eri tasoja: alatasoa, keskitasoa ja ylätasoa. Jos näyttelijät ovat sumpussa ja samalla tasolla, he lukitsevat toistensa ilmaisun.
  • Liikkuvaan patsaaseen verrattuna lava on paljon laajemmin käytössä, ja näyttelijä voi ilmaista itseään myös sillä, mihin kohtaan lavaa asettuu.
  • On tärkeää kuunnella muita näyttelijöitä. On myös mahdollista vaihtaa omaa valittua sanaansa, jos huomaa, että koko muu ryhmä on valinnut saman sanan. Tämäkin valinta toisaalta usein kertoo jotain.
  • Jos muusikko ei anna merkkiä lopettaa tekniikkaa, vaikka tekniikka olisi jatkunut jo jonkun aikaa, on hyvä löytää yhteinen lopetus. Kun yksi ryhmästä lopettaa, muiden tulisi lopettaa samalla, kun he huomaavat sen.

Ohjaajalle:

  • Välttele sanan "katsotaan" toistelua, jos pystyt. Toistaminen vie väärällä tavalla huomiota ja saattaa aiheuttaa tahatonta komiikkaa.
  • Käytä tekniikkaa silloin, kun koet, että joku asia tarvitsee tiivistystä, tai silloin, kun haluat herätellä ajattelemaan jotain teemaa. Lause on tekniikkana haastava, koska se etäyttää eri tavalla kuin muut tekniikat, ja siitä voi olla vaikeampi saada omakohtaista.
  • Varmista vain, jos on pakko, oliko näyttelijöiden tekemä lause oikea. Liikkuvat patsaat ovat usein esityksen alussa, ja turha varmistelu vie esitykseltä rytmiä.

Muusikolle:

  • Yritä tavoittaa soitollasi kertojan asenne tai tunne lauseen takana.
  • Jos ryhmä ei tunnu itse löytävän hyvää hetkeä lopettaa, muusikko voi auttaa antamalla selkeän merkin.