FANDOM


Ketju (vielä kesken)

Ketju on tekniikka, jolla voidaan tuoda useita eri puolia tarinoista tehokkaasti esiin. Ketjua voidaan käyttää niin koko yleisöltä kysytyn kysymyksen vastauksiin kuin yksittäisiin tarinoihinkin. Ketjussa näyttelijät tekevät vapaassa järjestyksessä sooloja mistä tahansa osasta tarinaa, mistä tahansa roolista käsin. Näyttelijät jatkavat sooloja, kunnes kokevat, että kaikki tärkeät elementit tarinasta on esitetty. Tyypillisessä ketjussa on 2-3 kierrosta, ja näyttelijöiden keskinäinen järjestys voi muuttua.

Tekniikan kulku:

Muistettavaa tekniikasta:

Näyttelijälle:

Ohjaajalle:

Muusikolle: